GWZO Prague FLÚ je společnou iniciativou Leibnizova institutu pro dějiny a kulturu východní Evropy (GWZO) v Lipsku a Akademie věd České republiky zastoupené jejím Filozofickým ústavem.

GWZO Prague FLÚ je platformou pro nejrůznější vědecké činnosti, připravované v úzké spolupráci s Akademií věd České republiky i dalšími vědeckými institucemi a muzei, zejména z regionu středovýchodní Evropy.

GWZO Prague FLÚ vytváří prostor pro mezinárodní vědecký dialog o aktuálních tématech společenskovědních oborů, napříč jednotlivými disciplínami a epochami; je místem různých vzdělávacích aktivit pro zájemce nejen ze středovýchodní Evropy, zvláštní pozornost je přitom věnována podpoře nastupující badatelské generace.

GWZO Prague FLÚ pořádá diskuse, přednášky, semináře, konference, výstavní projekty, vydává knižní i online publikace atd.

leibniz gwzo prague inaugurace lanna

Lidé

 

V letech 2013 - 2024 studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (obor Historie, České starší dějiny). Badatelsky se zaměřuje na období vlády Václava IV. a zejména na vedlejší země Čes...

číst více

V letech 2001–2007 studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor historie. V letech 2007–2014 absolvoval doktorské studium v režimu en-cotutelle na FF UK v Praze a na École des Haut...

číst více

Studium historie, sociálních a hospodářských dějin na Université Paul Valéry Montpellier 3. V letech 2012 až 2019 doktorské studium na Univerzitě Karlově v Praze s disertací na téma "Noc v Čes...

číst více

Studium archeologie na Karlově univerzitě ukončené v roce 2017 diplomovou prací na téma revizní zpracování starých výzkumů raně středověké Kouřimi. V současné době doktorské studium, kdy se zabývá pře...

číst více

V roce 1968 přijat na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor prehistorie – dějepis. Studium úspěšně ukončil v roce 1973 obhajobou diplomové práce z oboru archeologie středověku. V roce...

číst více

Spolupráce / hlavní odborní partneři

Leibniz-Institut für Geschichte
und Kultur des östlichen Europa (GWZO)

gwzo

Leibniz
Gemeninschaft

Leibniz Logo DE negativ 250px

Filosofický ústav
AV ČR (FLÚ AV ČR

av cr

Akademie věd
České republiky (AV ČR)

ff av cr