Společná platforma pro poznání a šíření vědomostí o výtvarném umění, architektuře, historii a literatuře ve střední a východní Evropě

číst více

kafka hlava

obraz uvodni

GWZO Prague FLÚ je společnou iniciativou Leibnizova ústavu pro dějiny a kulturu Evropy (GWZO) v Lipsku a Akademie věd České republiky zastoupené jejím Filosofickým ústavem.

Platforma pro rozmanité, věděcky opodstatněné činnosti připravované v úzké spolupráci s Akademií věd České republiky i s dalšími věděckými institucemi a muzei, zejména z regionu středovýchodní Evropy.

Pořádá rozhovory u kulatého stolu, přednášky, semináře, konference, výstavní projekty, vydává knižní a online publikace a mnoho dalšího...

Aktuality

Výzkum

  

GWZO Prague FLÚ vytváří prostor pro mezinárodní věděcký dialog o aktuálních tématech společensko-vědních oborů, a to napříč jednotlivými disciplínami a epochami; je místem nejrůznějších vzdělávacích aktivit pro zájemce nejde ze středovýchodní Evropy.

 

číst více

 

Vzdělávání

GWZO Prague FLÚ vytváří prostor pro mezinárodní věděcký dialog o aktuálních tématech společensko-vědních oborů, a to napříč jednotlivými disciplínami a epochami...

číst více